Νέα

Η HCi Viocare έχει καταθέσει αίτηση χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας για την πρωτοποριακή, φορητή τεχνολογία καταγραφής κίνησης χαμηλού κόστους και ανάλυσης βάδισης, η οποία βρίσκει εφαρμογή σε διαφορετικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων και των φορητών αθλητικών συσκευών, της φυσιοθεραπείας, της ορθωτικής, όπως επίσης πιθανώς του gaming και του... more
Η HCi Viocare έχει καταθέσει αίτηση χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας για την πρωτοποριακή τεχνολογία διατμητικής ανίχνευσης. Όπως έχει εξακριβωθεί από την εταιρεία , δεν υπάρχει κάποια άλλη φορητή συσκευή διατμητικής ανίχνευσης στην αγορά σήμερα, παρότι η διάτμηση αποτελεί βασικό παράγοντα που συμβάλλει στη δημιουργία φουσκάλας και σχηματισμού... more
Η HCi Viocare έχει καταθέσει αίτηση χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας για την καινοτόμα τεχνολογία με σύστημα ανίχνευσης πίεσης, η οποία υποστηρίζει την ανάπτυξη ευέλικτων και επεκτάσιμων συσκευών ανίχνευσης πίεσης χαμηλού κόστους σε ένα εύρος τομέων, συμπεριλαμβανομένων φορητών συσκευών, προσθετικής & ορθωτικής, ιατρικών συσκευών (π.χ... more

Σελίδες